Οξύμετρα

Οξύμετρα είναι τα όργανα που μετρούν τον κορεσμό οξυγόνου στο αίμα και τους καρδιακούς παλμούς.

Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα